——– US ———

Jeroen Visser, Process Miner. The mission of Promineth is the optimization of business performance and customer experience. I  believe this can best be accomplished by combining smart insight with the ability to execute innovation. I love to inspire others with creativity, humor and have a genuine drive for pragmatic innovation. I have built a solid track record in ranging from developing an IT strategy, Innovation and the Alignment between Business and IT to managing IT projects. With Promineth we want to be a respected authority in the field of Process Mining, a trusted and valuable partner for our customers who are confident that our pragmatic approach brings real Business Value.

——– Partners ———

logo fluxicon

Fluxicon  has researched process mining and BPM for more than four years. They built Disco, a leading Process Mining Application. Disco contains fast process mining algorithms, and the most efficient log management and filtering framework. On top of that Disco provides a streamlined user experience. What counts in the Fluxiconn philosophy is performance and user experience from start to finish.

ICreative is a Dutch Purchase-2-Pay and integrated Document Flow specialist. Icreative serves multinationals, national companies and institutions. As a Basware & Kofax partner, ICreative advises, implements and maintains solutions for Invoice Processing, dynamic document management, e-procurement, e-invoicing, personnel declarations, budget management and related financial processes. This strong and unique combination, together with the process- and subject expertise accumulated over many years, makes ICreative the leading supplier in the Netherlands. Together with Promineth ICreative helps its customers to optimize the P2P process, and makes sure that their software solutions are implemented and used in the most efficient way.

D&A Medical Group is in 2000 opgericht en heeft sindsdien trajecten begeleid bij meer dan 60 Nederlandse zorginstellingen, waaronder algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ instellingen, VV&T en VG zorg, regionale zorgorganisaties en koepelorganisaties. De laatste jaren is D&A uitgegroeid tot marktleider in de begeleiding van selectie- en implementatietrajecten bij zorginstellingen. D&A begeleidt haar klanten van ‘strategie tot uitvoering’; ze beslaan het hele palet van strategische visievorming tot het begeleiden van implementatietrajecten. Door de samenwerking met Promineth is ook het optimaliseren van de processen na een Process Mining analyse deel van het portfolio van de D&A Medical Group.

Susanne is een veelzijdige, pragmatische adviseur en projectleider. Met haar kennis en ervaring biedt Susanne een belangrijke aanvulling op diensten van Promineth. Door de inzet van software en modellen helpen we klanten om de kostenstructuur van processen en diensten inzichtelijk te maken. U krijgt snel en gestructureerd overzicht zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen op basis van een gefundeerde kosten-batenafweging. Naast het opstellen van een solide Businesscase of het uitvoeren van een Cost analysis kunnen we helpen om op basis van Lean Six Sigma de kwaliteit van bedrijfsprocessen te optimaliseren. Susanne wordt ook gevraagd om mee te denken over een heldere business plan strategie wat zich uit in een krachtige en samenhangende aanpak met bijzondere aandacht voor begroting en financiering

Kienologic ondersteunt bedrijven in de maakindustrie bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en is gespecialiseerd in lean- en Quick response manufacturing. Wij leveren advies, implementatiebegeleiding, coaching en training, waarbij we in onze analyses o.a. gebruik maken van Process Mining. Hierdoor kunnen we onze relaties meer onderbouwing bieden bij belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld het formeren van werkcellen en lay-out wijzigingen. Door de samenwerking met Promineth halen we expertise in huis op het gebied van data-analyse en Process Mining, zodat wij ons kunnen blijven focussen op onze core business het realiseren van blijvend beter resultaat bij onze relaties.