——– WIJ ———

Jeroen Visser, Proces Miner. The missie van Promineth is om onze klanten te helpen de business performance te optimaliseren door de business processen inzichtelijk te maken. Waarom zou een bedrijf voor Promineth kiezen? We hebben inmiddels al aardig wat ervaring opgedaan met Proces Mining en een brede klantenset opgebouwd. In de loop der jaren hebben we geleerd dat inzicht alleen niet voldoende is, maar dat dit gekoppeld moet worden aan de “ability to execute”. Pas dan kan innovatie plaatsvinden. Mijn kracht ligt in het inspireren van anderen, met creativiteit, humor, passie, geduld en compassie, en ik heb een oprechte drive voor pragmatische innovatie. In de afgelopen jaren heb ik inmiddels een solide track record opgebouwd, variërend van het ontwikkelen van een ICT strategie, Innovatie via het helpen van bedrijven met het alignen van de Business en IT tot het managen van IT projecten. Met Promineth willen we een gerespecteerde authoriteit worden op het gebied van Proces Mining en optimalisatie. Een vertrouwde en waardevolle partner voor onze klanten en onze partners die er op kunnen vertrouwen dat onze pragmatische benadering bijdraagt aan het genereren van “real business value”.

Eric Hellemons, Procesverbeteraar en Proces Miner. Helpt bedrijven bij het analyseren en verbeteren van haar bedrijfsprocessen, gebruikmakend van Process Mining en Lean technieken. Vaak voorafgaand aan of tijdens nieuwe automatiseringsinitiatieven, zoals ERP (SAP) implementaties. De kracht ligt bij het kritisch bekijken van de feiten en op basis daarvan pragmatisch innovatieve verbeteringen voor te stellen en mensen te motiveren deze in de praktijk te brengen en daarmee de brug te slaan tussen Business en IT. Ik heb een jarenlang track record opgebouwd met het adviseren van bedrijven op alle niveaus, zowel over inhoudelijk optimalisaties als de implementatie daarvan.

Frits de Vos, Procesminer procesverbeteraar en data wizzard. Frits heeft veel ervaring  op het gebied van data extractie, data transformatie en heeft veel ervaring met operationeel management en procesmanagement. Hij is een all-rounder die bij het selecteren en exporteren van de data voor mining de taal van de IT-ers spreekt, en vervolgens in de analysefase even goed met de medewerkers uit de business aan de slag gaat om de hypothesevorming te doen of procesverbetervoorstellen uitwerkt. Kortom, meer dan voldoende kennis, ervaring en sensitiviteit om een goede bijdrage te leveren aan het verbetertraject.

——– Partners ———

logo fluxicon

Fluxicon is al meer dan 8 jaar bezig met het doen van onderzoek en het bouwen van produkten voor process mining en BPM. Ze zijn de makers van Disco, een leading Process Mining Applicatie. Disco bevat snelle proces mining algoritmes, en een super efficient log management en filtering framework. Daarnaast heeft Disco een streamlined user experience. Wat ze bij Fluxiconn echt belangrijk vinden is performance en user experience vanaf de start tot de finish. En dat zie je aan hun producen.

ICreative is een Nederlands bedrijf dat Software ontwikkelt voor Purchase-2-Pay processen en geïntegreerd Document Flow specialist. Icreative bedient multinationals, nationale bedrijven en instituten. Ze zijn Basware & Kofax partner. ICreative adviseert, implementeert en onderhoudt solutions voor Invoice Processing, dynamic document management, e-procurement, e-invoicing, personnel declarations, budget management en alle gerelateerde financiële processen. Deze ijzersterke en unieke combinatie, samen met de proces- en subject expertise maakt ICreative de leading supplier in Nederland. Samen met Promineth helpt ICreative haar klanten hun P2P proces goed te implementeren en te optimaliseren. Samen zorgen we ervoor dat de oplossingen van ICreative gebruikt en geïmplementeerd worden zoals het hoort.

D&A Medical Group is in 2000 opgericht en heeft sindsdien trajecten begeleid bij meer dan 60 Nederlandse zorginstellingen, waaronder algemene en universitaire ziekenhuizen, GGZ instellingen, VV&T en VG zorg, regionale zorgorganisaties en koepelorganisaties. De laatste jaren is D&A uitgegroeid tot marktleider in de begeleiding van selectie- en implementatietrajecten bij zorginstellingen. D&A begeleidt haar klanten van ‘strategie tot uitvoering’; ze beslaan het hele palet van strategische visievorming tot het begeleiden van implementatietrajecten. Door de samenwerking met Promineth is ook het optimaliseren van de processen na een Process Mining analyse deel van het portfolio van de D&A Medical Group.

Susanne is een veelzijdige, pragmatische adviseur en projectleider. Met haar kennis en ervaring biedt Susanne een belangrijke aanvulling op diensten van Promineth. Door de inzet van software en modellen helpen we klanten om de kostenstructuur van processen en diensten inzichtelijk te maken. U krijgt snel en gestructureerd overzicht zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen op basis van een gefundeerde kosten-batenafweging. Naast het opstellen van een solide Businesscase of het uitvoeren van een Cost analysis kunnen we helpen om op basis van Lean Six Sigma de kwaliteit van bedrijfsprocessen te optimaliseren. Susanne wordt ook gevraagd om mee te denken over een heldere business plan strategie wat zich uit in een krachtige en samenhangende aanpak met bijzondere aandacht voor begroting en financiering

Kienologic ondersteunt bedrijven in de maakindustrie bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen en is gespecialiseerd in lean- en Quick response manufacturing. Wij leveren advies, implementatiebegeleiding, coaching en training, waarbij we in onze analyses o.a. gebruik maken van Process Mining. Hierdoor kunnen we onze relaties meer onderbouwing bieden bij belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld het formeren van werkcellen en lay-out wijzigingen. Door de samenwerking met Promineth halen we expertise in huis op het gebied van data-analyse en Process Mining, zodat wij ons kunnen blijven focussen op onze core business het realiseren van blijvend beter resultaat bij onze relaties.