Onze diensten: Een paar voorbeelden uit onze Service Portfolio.

Onze Diensten: Voorbeeld Nr. 1: De -no cure no pay- Proces Mining Pilot

Proces Mining… Klinkt goed, maar is het ook iets voor ons..??:

Proces Mining is redelijk nieuw. Het verhaal klinkt als een klok. De plaatjes zien er aantrekkelijk uit, kortom, aan de marketing zal het niet liggen. Maar soms er is ook twijfel. Kan het ook bij ons? Hebben wij wel goede event log data? Is het niet heel veel gedoe voor een mager resultaat? Omdat wij beseffen dat er terecht twijfels en vragen kunnen zijn hebben we een pilot offering ontwikkeld. We gaan gewoon kijken naar de logfiles, bespreken de scope, maken een inschatting, doen een pilot en tonen de resultaten. Als het niet lukt (we krijgen geen beeld, de data is niet geschikt, etc.) zijn de kosten voor ons. Als het wel mooie resultaten oplevert heeft u voor heel weinig geld een prachtige opstap in de wereld van Proces Mining en Big Data.

Onze Diensten: Voorbeeld Nr. 2: De Diagnose Scan

Meet en Verbeter de Proces Performance:

Processen hebben de eigenschap om langzaam maar zeker in complexiteit te groeien. In sommige gevallen zal deze groei voor problemen gaan zorgen. De snelheid verdwijnt langzaaem en het werkt stapelt zich op. Meer capaciteit toevoegen leidt niet per definitie meer tot een hogere doorloopsnelheid. Als het proces in dat stadium beland is wordt het tijd om in actie te komen. Als eerste beginnen we met een visualizatie te maken van het proces. Wat gebeurt er nou echt in het proces. Welke stappen zijn er allemaal, hoeveel “alternatieve paden” zijn er om van A naar B te komen. Het antwoord op deze elementaire vragen kunnen we geven, en onze aanbieding is een laagdrempelige, goedkope en niet-disruptief startpunt voor proces optimalisatie. Laagdrempelig omdat we niet een z.g “Data-lake” en dergelijke hoeven te bouwen. Goedkoop omdat we zeer snel met resultaten komen. Niet disruptief omdat we zeer weinig belasting op de organisatie zullen leggen (geen interviews met alle werknemers, enquêtelijsten, etc.). Na de Diagnose Scan is duidelijk hoe het proces geëvolueerd is en waar je zou kunnen beginnen met de optimalisatie

Onze Diensten: Voorbeeld Nr. 3: De Compliance Check

Doet iedereen wel wat’ie mag en moet doen?:

Als je verantwoordelijk bent voor compliance dan wil je echt inzicht in wat er gebeurt. Een compliance officer zal naast de algemene flow ook geïnteresseerd zijn in de uitzonderingsgevallen. En willen inzoomen op een specifieke proces stap, of willen controleren of bepaalde cases wel binnen de normen van wet en regelgeving uitgevoerd worden. Met onze compliance check gaan we op aangeven van de compliance officer zoeken naar ongeautoriseerd gedrag. We gaan op zoek of er security bypasses bestaan, segregation of duties, etc. We kunnen dat doen binnen aangegeven kaders, op afdelingsniveau, op individueel niveau, op een “case by case” basis, etc. waarbij we uiteraard alle privacy regels en richtlijnen in acht nemen. Deze service is non disruptive (we analyseren logfiles) en snel. De rapportage van de bevindingen wordt vaak hogelijk gewaardeerd als een belangrijke toevoeging aan de standaard compliance rapportage.

Onze Diensten: Voorbeeld Nr. 4: De Business Intelligence Kick-Down

Maak een begin met BI en Big Data:

Business Intelligence en Big Data zijn “Hip and Happening”. CIO’s willen niets liever dan alignen met de business. Hoog op de agenda van menig CIO staat de volgende wens: “turn Data into Information”. Maar waar moet je beginnen. Elke dag komt er meer data beschikbaar, intern, maar ook van buiten. Maar hoe zet je al die data om in zinvolle informatie, dat is de uitdaging. data => informatie => kennis. Data verzamelen is geen kunst, en er een mooi dashboard maken ook niet. Maar de business wil informatie waar ze beslissingen op kunnen nemen. Die willen geen data, maar inzicht, trends kunnen spotten en voorspellingen kunnen doen. Maar in plaats van te beginnen met het bouwen van een data-lake en het inhuren van Hadoop- en R-specialisten zou je kunnen denken aan een vliegende start. En het goede nieuws is dat we daar goed bij kunnen helpen. Met Process Mining Kick Down helpen we om een snelle, low-entry en low-cost entree te maken in de wereld van Big Data en Business Intelligence. Verras de CFO en de CEO met geavanceerde nieuwe inzichten, neem positie als competence center en verzeker je van funding voor de next steps. Wij helpen om van de eerste indruk een succes te maken, en BI strategie op te stellen en de vervolgstappen naar een volwaardig BI competence center vorm te geven.

Hoe ziet een typische Process Mining Pilot er nou uit?

Over het algemeen kent een Proces Analysis een aantal vaste stappen. Er is geen vastomijnd protocol dat gevolg moet worden, maar de ervaring leer dat het altijd handig (om niet te zeggen: zeer aanbevelenswaardig) is om vooral de scope van het project vast te stellen en om de doelstellingen (wat willen we heel concreet bereiken) te bepalen..

Er zijn 5 stappen:

-1- Bepaal de scope:

Dus, de allereerste stap is bepalen welk proces, of gedeelte van een proces, we willen onderzoeken. Vervolgens gaan we bedenken welke concrete vragen we beantwoord willen hebben. We willen een afvinklijst. Waarom.. omdat we hebben gemerkt dat als we eenmaal beginnen het enthousiasme snel stijgt, en de ene vraag na de andere oppopt. Kortom, we managen de scope zorgvuldig. Onze -wijze- raad: Mine de processen stap voor stap. Zorg dat je niet over-eet, en houd het beheersbaar.

-2- Verzamel de Data:

In stap twee beginnen we met de eerste graafwerkzaamheden. We verzamelen de logfiles van de business applicaties. De meeste end-to-end processen worden ondersteund door meer dan een applicatie. Complexe end-to-end processen zijn echter zelden een goed startpunt. Beter is het om eerst met een deelproces te beginnen, en op een later tijdstip de deelprocessen aan elkaar te plakken. Grondregel: begin simpel en houd het manageable. Het kan nodig zijn dat de data wat bewerkingen moet ondergaan (scrubben, cuben, herformatteren, uiteen rafelen of herschikken). Soms ook moeten we wel in een vroeg stadium wat logfiles aan elkaar plakken of in elkaar vlechten, maar no worries, daar zijn we inmiddels heel goed in geworden.

-3- Doe de analyse:

In deze fase gaan we echt mijnwerken.. Eerst bepalen we welk gereedschap we gaan gebruiken. Which tooling fits the job best.. We hebben de data in het juiste formaat, gescrubd en wel. We laten nu de algoritmes er op los en verzamelen de eerste findings. Dan gaan we verder graven. We zetten de juiste filters om irrelevante data weg te filteren. We creëren verschillende viewpoints op the data. We bespreken de findings en interpretaties met de process owner. En als dit allemaal naar tevredenheid verlopen is maken we onze rapportage en een presentatie waarin we niet allen de bevindingen presenteren en antwoorden op de vragen geven, maar ook een aantal aanbevelingen zullen doen.

-4- Presentatie van de resultaten:

Dit is het gedeelte waar iedereen naar uitkijkt: Het presenteren van de resultaten aan de opdrachtgever en andere stakeholders. We laten zien wat we hebben, geven een toelichting op de bevindingen en bespreken de aanbevelingen. Het presenteren van de bevindingen is altijd een hoogtepunt. In deze sessie komen er ook vaak al een aantal vervolgvragen en vervolgstappen naar boven. Tijdens deze bespreking werken we aan de outline van een Actie-plan, en spreken we af dat de volgende stap zal zijn dat we samen met de stakeholders een actieplan uit gaan werken.

-5- Definitief maken en accorderen van het Actieplan:

Het doel van Proces Mining is niet zozeer het uitvoeren van een ” L’art pour l’art” activiteit. Het ultieme doel is een verbeterde operatie. Daarom is het komen tot stap 5 van groot belang. Daarin bepalen we wat we nog meer willen weten, en welke stappen we gaan ondernemen om de gevonden problemen binnen het proces op te lossen. Dit is waar het “lean-team” aan de bak moet. Maar ook hier blijft Proces Mining een belangrijke rol spelen. Nu helpt Proces Mining ons om de voortgang en vooral het succes van het veranderproces inzichtelijk te maken.

-6- Werk in uitvoering..

We verbeteren het proces en monitoren het proces van verbetering.